Tag: Gujarat Special Education Region

DSIR

ધોલેરામાં ગુજરાત- સ્પેશ્યલ એજ્યુકેશન રિજન સ્થાપિત કરવા માટે સેરેસ્ટ્રા ગ્રુપ સાથે ગુજરાત સરકારે એમ.ઓ.યુ કર્યા

DSIR ગુજરાત સરકાર ના મહત્વપૂર્ણ flagship પ્રોજેકટ ધોલેરા સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન (DSIR) માં વિશ્વ સ્તરીય એજ્યુકેશન સ્પેશ્યલ રીજીયન ની સ્થાપના…