પાટણ જિલ્લામાં આ તારીખે મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ યોજાશે.

ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદારયાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં નામ દાખલ કરવા, કમી કરવા તથા સુધારા-વધારા કરવા માટેના ઝુંબેશ કાર્યક્રમો યોજાશે. Gujarat Voter List Reform Program…

Panchang || 16. 06,.24 || Rashifal 16-06-2024 Today’s Horoscope 15 June 2024 Today’s Almanac 15 June 2024 Rashifal 14-06-2024