Tag: Gujarati killed in US

Gujarati killed in USA

વધુ એક ગુજરાતીનું અમેરિકામાં મોત, દુકાનમાં લૂંટના ઇરાદે કરાઇ ઘાતકી હત્યા

વધુ એક ગુજરાતીની અમેરિકામાં લૂંટના ઇરાદે હત્યા થઇ છે. આણંદના સોજીત્રાના 52 વર્ષના પ્રેયસ પટેલની લૂંટના ઇરાદે હત્યા થઇ છે.…