Tag: Kisan Yojana

Kisan Yojana

Kisan Yojana :CM રૂપાણી દ્વારા મુખ્યમંત્રી આ યોજનાની જાહેરાત

Kisan Yojana આજે ગુજરાત સરકારે ખેડૂતોને લઈને મહત્વની જાહેરાત કરી હતી. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી એ રાજ્યના લાખો કિસાનોના વ્યાપક હિતમાં મુખ્યમંત્રી…