Tag: Kite trapped in electric wire with Chinese cord

Kite trapped in electric wire with Chinese cord

પાટણ : ચાઈનીઝ દોરી સાથે ઈલેક્ટ્રીક વાયર માં ફસાયેલ પતંગને લુંટવા જતાં માસુમને શોટૅ લાગતા ગંભીર.

૧૦૮ દ્વારા પ્રાથમિક સારવાર પાટણ ખાતે આપી વધુ સારવાર માટે અન્યત્ર ખસેડવામાં આવ્યો.. ગામનાં હિન્દુ મુસ્લિમ પરિવારોએ નાણાં એકત્ર કરી…