Tag: live in relationship

live in Relationship

live in relationship ના પાર્ટનરે મેસેજનો જવાબ ના આપતા યુવકે કર્યું ફાયરિંગ: અમદાવાદ.

live in relationship લગ્ન જીવનમાં દંપતી વચ્ચે નાના મોટા ઝઘડાના અનેક કિસ્સા જોવા મળતા હોય છે પરંતુ અમદાવાદના મણિનગરમાં live…