Tag: National University Game

National University Game (1)

પાટણનું ગૌરવ: પાટણની વિદ્યાર્થીનીનું ચાલુ વર્ષે યોજાનાર નેશનલ યુનિવર્સિટી ગેમ માટે IITE, ગાંધીનગરની ટીમમાં થઇ પસંદગી

લીલાવતી નંદલાલ કિલાચંદ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન (સી.ટી.ઈ), પાટણનું ગૌરવ. નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટી, મુંબઈ સંચાલિત લીલાવતી નંદલાલ કિલાચંદ કોલેજ ઓફ…