Tag: Nita Ambani

Nita Ambani

Nita Ambani : વિશ્વના ટોચના દાનેશ્વરીઓની યાદીમાં સમાવેશ

Nita Ambani Nita Ambani અને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનનો સમાવેશ અમેરિકાનું અગ્રણી મેગેઝીન ટાઉન એન્ડ કન્ટ્રીના સમર ઇશ્યૂના વર્ષ 2020ના ટોચના દાનેશ્વરીઓની…