Tag: Norta Dolatram Ashram

Norta Dolatram Ashram

નોરતા દોલતરામ આશ્રમ ખાતે રામનવમીએ સામાજિક એકતા અને વ્યસન મુક્તિનો કાર્યક્રમ યોજાશે

પાટણ તાલુકાના નોરતા ગામે આવેલ સંત દોલતરામ મહારાજ આશ્રમ ખાતે ચાલુ વર્ષે રામનવમીની ઉજવણી સામાજિક એકતા વ્યસનમુક્તિ અને સંતવાણી થકી…