Tag: Notification by Patan District Magistrate to prevent transmission of Corona virus

Notification by Patan District Magistrate to prevent transmission of Corona virus

કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા પાટણ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું

પાટણ જિલ્લાના સમગ્ર વિસ્તારમાં તા. ૦૧.૧૨.૨૦૨૧ થી તા. ૧૦.૧૨.૨૦૨૧ સુધી આ જાહેરનામું અમલમાં રહેશે નોવેલ કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા કેન્દ્ર…