Tag: online examination

HNGU

HNGU : યુનિવર્સિટીની બીજા તબક્કાની ઓનલાઇન પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરાઈ

HNGU પાટણમાં હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટી (HNGU)માં બીજા તબક્કાની ઑન્લીને પરીક્ષા લેવાની બાકી છે. જે દરમિયાન હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટી (HNGU) દ્વારા બીજા તબક્કાની…