Tag: Private trains

Clone Trains

પ્રાઈવેટ ટ્રેનો શરુ કરનાર કંપનીઓને ભાડું નક્કી કરવાની છુટ અપાશે

Private trains પ્રાઈવેટ ટ્રેનો (Private trains) શરુ કરનાર કંપનીઓને ટ્રેનનુ ભાડુ નક્કી કરવાની છુટ આપવામાં આવશે. ભારતીય રેલવે 109 સ્ટેશનો…