Tag: Radhanpur GEBs line inspector age retirement farewell ceremony was held

Radhanpur GEBs line inspector age retirement farewell ceremony was held

રાધનપુર GEBના  લાઇન ઇન્સપેક્ટર વય નિવૃત થતા વિદાય સમારંભ યોજાયો

અખિલ ગુજરાત રાજપૂત યુવા  સંઘ રાધનપુર તાલુકાના પ્રમુખ અને યું.જી.વી.સી. એલ.રાધનપુરના લાઇન ઇન્સપેક્ટર તરીકે છેલ્લા ઘણા વર્ષો થી ફરજ બજાવી…