Tag: running

રિસર્ચ કહે છે કે દોડવાથી અકાળે મૃત્યુનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે.

જોગિંગ કરવાથી અકાળે મૃત્યુનું જોખમ 27% ઘટાડી શકાય છે અઠવાડિયાંમાં 1 વાર 50 મિનિટ જોગિંગ કરવાથી સ્વાસ્થ્યને ફાયદો થાય છે…