Tag: The whole village is known as “Ba” as “Chamber of Bats” … Look at the house where you see it.

The whole village is known as "Ba" as "Chamber of Bats" ... Look at the house where you see it.

આખું ગામ આ “બા” ને “ચામાચીડિયા વાળા બા” તરીકે ઓળખે છે…ઘરમાં જ્યાં જોવો ત્યાં દેખાશે આવો નજારો

લોકોને કૂતરા, બિલાડી કે પક્ષીઓ પાડતા તો તમે જોયા હશે. પરંતુ કોઈ અત્યારે ચામાચીડિયા પાડે તો? મજાક જેવી વાત લાગે…