હવે ST બસમાં મુસાફરી થયી મોંઘી, જાણો બસ ભાડામાં કેટલો ઝીંકાયો વધારો?

ST Bus: ગુજરાત એસટી નિગમે તો નહિ પણ મહારાષ્ટ્ર એસટી નિગમ દ્વારા ૧૭ ટકાનો ભાવ વધારો જીકી દેવામાં આવ્યો છે, જેને કારણે અમદાવાદથી મહારાષ્ટ્રમાં જતી ગુજરાત નિગમની બસ કે જે…

Panchang 21-06-2024 Rashifal 20-06-2024 Panchang 20-06-2024 Rashifal 19-06-2024 Panchang 19-06-2024