પાટણ એસ. પી શોભા ભુતડાએ ટ્રાફિક વિશે શું કહ્યું જુવો વિડીઓ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here