હરિયાણા પોસ્ટ ઓફિસે 680 ગ્રામીણ પોસ્ટમેન ની પોસ્ટ પર જગ્યા ભરવા માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. તેના માટે 3 ડિસેમ્બરથી ઓનલાઇન એપ્લિકેશન મોકલવાની પ્રોસેસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જે કેન્ડેડેટ આ પોસ્ટ માટે એપ્લાય કરવા માંગે છે તે 2 જાન્યુઆરી, 2019 સુધી પોતાની એપ્લિકેશન મોકલી શકે છે.

હરિયાણા પોસ્ટ ઓફિસ ડિવિઝન લિસ્ટ ડિવિઝન-પોસ્ટ, અંબાલા-112, ભિવાની-48, ફરીદાબાદ-27, ગુણગાવ-53, હિસાર-111, કરનાલ-81, કુરુક્ષેત્ર-53

RMS D Dn ન્યૂ દિલ્હી-03
રોહતક-62, સોનીપત-32, કુલ-682 પોસ્ટ, કમ્યુનિટી વાઇઝ પોસ્ટ, કમ્યુનિટી પોસ્ટ

OBC-130, PH-HH-05, PH-OH-18, PH-VH-04, SC-124, UR-401

કુલ-682

કેન્ડિડેટનું કોઇપણ સ્ટેટ બોર્ડથી ધોરણ 10 પાસની ડિગ્રી હોવી જોઇએ. અથવા તેના સમાજ કોઇ એજ્યુકેશન હોય. 

જનરલ અને UR કેન્ડિડેટની ઉંમર 18થી 40 વર્ષ હોવી જોઇએ. 

SC/ST કેન્ડિડેટ્સને 05 વર્ષ અને OBC કેન્ડિડેટ્સને 3 વર્ષની છૂટ આપવામાં આવશે. 

કેન્ડિડેટનું રિલેક્શન રિટર્ન ટેસ્ટ અને ઇન્ટરવ્યૂના આધાર પર કરવામાં આવશે.

પગાર ધોરણ – મિનિમમ 10 હજાર રૂપિયા અને મેક્સિમમ 24470 રૂપિયા સુધી સેલરી આપવામાં આવશે.

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો