મહેસાણા નગરપાલિકા શહેરમાં રૂ.27 કરોડનો બાકી વેરો વસૂલવા ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરી ઠેકેદાર નીમશે

પોસ્ટ કેવી લાગી?

વેરો વસૂલવા પાલિકા કરશે ટેન્ડર પ્રક્રિયા

પાલિકા દ્વારા વેરો વસુલાત માટે નીમાશે ઠેકેદાર

વેરો ઉઘરાવવા માટે પાલિકા આપશે કોન્ટ્રાક્ટ

ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી સધ્ધર નગરપાલિકા એવી મહેસાણા નગરપાલિકા છે. મહેસાણા નગરપાલિકા પાસે સ્વ ભંડોળ પણ ઘણું છે. ત્યારે મહેસાણા વિસ્તારમાં આવતા બાકી વેરા ધારકો પાસેથી વેરા વસુલાત માટે ઠેકેદાર નિમશે.

મહેસાણા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 27 કરોડ બાકી વેરો વસુલાત કરવામાં આવનાર છે. 27 કરોડ રૂપિયા પૈકી 7 કરોડ જેટલી બાકી વેરાની રકમ તો માત્ર AAA એવીએશન ની જ છે. ત્યારે વેરો વસુલાત કામગીરી ઝડપી થાય તેવા હેતુથી મહેસાણા નગરપાલિકા ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરશે. અને ટેન્ડર પ્રક્રિયા દરમ્યાન ઠેકેદાર નીમીને કમિશન પર વેરા વસુલાત ની કામગીરી સોંપવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chandigarh University MMS House of the Dragon’ Episode 5 release date Aisha Sharma Makes Jaws Drop With Super Sexy Pictures Powerful Earthquake Hits Taiwan Top 10 Most Viral Pics Of Cristiano Ronaldo