ગુજરાત બજેટ: આ બજેટમાં ખેડૂતોને થશે આ ફાયદા.

પોસ્ટ કેવી લાગી?
 • નીતિન પટેલે 7મીવાર ગુજરાતનું બજેટ રજૂ કર્યું
 • ગુજરાતની સ્થાપના બાદ પહેલીવાર બજેટનું કદ રૂ.2 લાખથી વધ્યું
 • રાજ્ય સરકારે છેલ્લા 16 વર્ષમા એકપણ વાર ઓવર ડ્રાફટ લીધો નથી
 • આદિજાતિ વિકાસ માટે 24981 કરોડની જોગવાઈ
 • 2022 સુધીમાં તમામ લોકોને ઘરે ઘરે પાણી મળશે  

ખેડૂત યોજનાના અમલ માટે 2,771 નવી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. જે અંતર્ગત આ વર્ષે 1121 જગ્યાઓ ભરાશે. ગુજરાતના ખેડૂતોને ઝીરો ટકાના દરે પાક ધિરાણ માટે ખેડૂત વ્યાજ સહાય આપવા રૂ.952 કરોડની જોગવાઇ કરી છે. પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના હેઠળ 18 લાખ ખેડૂતોને આવરી લેવાશે. જેના માટે 1073 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના માટે 299 કરોડ, ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન માટે 235 કરોડ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ માટે 34 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવશે. રાસાયણિક ખાતર માટે 25 કરોડ, સેટેલાઇટ ઇમેજ ડ્રોન ફોટોગ્રાફી માટે 25 કરોડ, બાગાયત વિકાસ માટે સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ માટે 8 કરોડ, 4000 ડેરી ફાર્મ સ્થાપવા 134 કરોડની જોગવાઇ, 460 ફરતા પશુ દવાખાના માટે 47 કરોડ, મુખ્યમંત્રી નિઃશુલ્ક પશુ સારવાર યોજના માટે 28 કરોડની જોગવાઈ કરી છે.

જ્યારે ડેરી વિકાસ અને પશુ પાલકોને સાધન સહાય માટે 36 કરોડ, ગૌ સેવા વિકાસ માટે 38 કરોડ, સહકાર કિસાન કલ્પ વૃક્ષ યોજના માટે 33 કરોડ, ગોડાઉન બાંધકામ માટે 11 કરોડની ફાળવણી કરી છે.

આ સિવાય મત્સ્યોદ્યોગના વિકાસ માટે માંગરોળ, નવાબંદર, વેરાવળ, માઢવાડ, પોરબંદર, સૂત્રાપાડા મત્સ્ય બંદર વિકાસ માટે 210 કરોડ, ફીશિંગ બોટ ડીઝલ વપરાશ માટે વેટ સહાય આપવા 150 કરોડ અને કેરોસિન સહાય માટે 18 કરોડની જોગવાઈ કરી છે.

 • ગુજરાતના ખેડૂતો સહકારી તેમજ રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કો મારફત દર વર્ષે આશરે રૂ. ૧૫ હજાર કરોડનું ટૂંકી મુ દતનું પાક ધિરાણ મેળવે છે. જેનું સંપૂર્ણ વ્યાજ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બેન્કોને ચુકવવામાં આવે છે. આમ ખેડૂતોને આ વ્યાજ સહાય આપવા ૨૯પર કરોડની જોગવાઇ કરવમાં આવી છે.
 • પાક વીમા નિધિ સહિત પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના હેઠળ ચાલુ વર્ષે ૧૮ લાખ ખેડૂતોને વીમા કવચ પૂરું પાડવા માટે રૂ. 1,073 કરોડની જોગવાઇ.
 • રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના અંતર્ગત કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોના વિવિધ પ્રોજેક્ટ માટે રૂ. ૨૯૯ કરોડની જોગવાઇ.
 • ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન અંતર્ગત ૨૯,૦૦૦ ખેડૂતોને ટ્રેક્ટરની અને ૩૨,૦૦૦ ખેડૂતોને આધુનિક સાધનો અને ઓજારોની ખરીદીમાં સહાય આપવા રૂ. રૂ. ૨૩૫ કરોડની જોગવાઇ.
 • એગ્રો અને ફુડ પ્રોસેસીંગ એકમોને સહાય આપવા  રૂ.૩૪ કરોડની જોગવાઇ.
 • ખેડૂતોને સમયસર અને પૂરતા જથ્થામાં રાસાયણિક ખાતર પૂરું પાડવા ૨૨૫ કરોડની જોગવાઇ.
 • પાકવાર અને તાલુકા-જિલ્લાવાર વાવેતર વિસ્તારના અંદાજોના નિયમિત તથા ચોક્કસ આંકડા મેળવવા સેટેલાઇટ ઇમેજ અને ડ્રોન ફોટોગ્રાફી દ્વારા સર્વે માટે ૨૨૫ કરોડની જોગવાઇ.
 • સમગ્ર ડાંગ જિલ્લો, વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર, કપરાડા તથા નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકાને ૧૦૦% સેન્દ્રીય ખેતી હેઠળ આવરી લેવા ૧૫ કરોડની જોગવાઇ.
 • રાજ્યના ખેડૂતો માટે ગુણવત્તાયુકત શાકભાજીના ધરૂ તૈયાર કરવા પંચમહાલ, નર્મદા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં નવા ત્રણ સેન્ટર ઓફ એકસલન્સ સ્થાપવા રૂ. ૮ કરોડની જોગવાઈ.
 • બાગાયતી પાકમાં મૂલ્યવર્ધન કરવાના ઉદ્દેશથી ગુજરાત હોર્ટીકલ્ચર નોલેજ સોસાયટીની સ્થાપના કરવામાં આવશે. આ સોસાયટી દ્વારા નર્સરીમાં પ્લાન્ટેશન માટે ગુણવત્તાયુક્ત સાધન સામગ્રી તૈયાર કરવા અને હાઈટેક હોર્ટીકલ્ચર માટે તાલીમ પૂરી પાડવામાં આવશે.
 • બાગાયતનો વ્યાપ વધારવા ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવા બાગાયત ડીવીઝનની સ્થાપના માટે રૂપિયા ૬૦ લાખની જોગવાઇ.
 • કામધેનુ યુનિવર્સિટી હેઠળ હિંમતનગર ખાતે નવી વેટરનરી કોલેજની સ્થાપના માટે પ્રથમ તબક્કામાં રૂ. ૧ કરોડની જોગવાઇ.
 • ૧૨ દૂધાળા પશુઓનું એક એવા ૪૦૦૦ ડેરી ફાર્મ સ્થાપવા માટે ૧૩૪ કરોડની જોગવાઈ. ૪૬૦ ફરતાં પશુ દવાખાના માટે રૂ. ૪૭ કરોડની જોગવાઈ.
 • મુખ્યમંત્રી નિ:શુલ્ક પશુ સારવાર યોજના માટે રૂ. ૨૮ કરોડની જોગવાઈ.
 • કરુણા એનિમલ એબ્યુલન્સ અને હેલ્પલાઇન ૧૯૬૨ની સેવાઓ માટે રૂ. ૧પ કરોડની જોગવાઈ.
 • ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ અને પશુપાલકોને વિવિધ સાધના સામગ્રીની ખરીદી પર સહાય આપવા માટે રૂ. ૩૬ કરોડની જોગવાઈ
 • સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારના દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘોને વિવિધ માળખાકીય સુવિધાઓ વિકસાવવા માટે સહાય પૂરી પાડવા રૂ.૨૫ કરોડની જોગવાઈ.
 • ગોપાલન, ગૌસંવર્ધન, ગૌરક્ષણ, ગૌચર વિકાસ તેમજ રાજયની સુપ્રસિદ્ધ ગીર અને કાંકરેજ ઓલાદની ગાયોના સર્વાગી વિકાસ માટે ૨૩૮ કરોડનીજોગવાઇ.
 • કિસાન કલ્પવૃક્ષ યોજના અંતર્ગત બજાર સમિતિઓનું આધુનિકરણ કરવા અને પાયાની સગવડો ઊભી કરવા રૂ. ૩૩ કરોડની જોગવાઈ .
 • વ્યક્તિગત ખેડૂતો, સહકારી સંસ્થાઓ અને બજાર સમિતિઓને અનાજ સંગ્રહ શક્તિમાં વધારો કરવા ગોડાઉન બાંધકામ માટેની સહાય આપવા રૂ. ૧૧ કરોડની જોગવાઈ.

તમે આ આર્ટીકલ PTN News ના માધ્યમ થી વાંચી રહ્યા છો. તદ્દન નવી, ઉપયોગી, લાભદાયી અને સચોટ માહિતીવાળા આવા જ આર્ટિકલ વાંચવા માટે અમારા ફેસબુક પેજ PTN Newsને લાઈક કરો.

Leave a Comment

નોરા ફતેહીએ બતાવ્યો બોલ્ડ અંદાજ, Pics થયા વાયરલ Bikini-clad Shama Sikander’s Pictures From Her Dubai Vacation Chandigarh University MMS House of the Dragon’ Episode 5 release date Aisha Sharma Makes Jaws Drop With Super Sexy Pictures