પાટણ : મઠવાસ ખાતે ખેલૈયાઓ મનમૂકીને ઘુમ્યા ગરબે

- Advertisement -

This browser does not support the video element.

પાટણ શહેરમાં નવલા નોરતાની રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી ત્યારે નવલા નોરતાના અંતિમ દિવસે ખેલૈયાઓ મનમૂકીને ગરબે ઘુમી માતાજીની આરાધના કરતા જોવા મળ્યા હતા

ત્યારે પાટણ શહેરના નાણાવટી સ્કૂલની સામે આવેલા મઠવાસ ખાતે પણ સ્થાનિક રહીશો દ્વારા શેરી ગરબાઓને જીવંત રાખવા નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે

ત્યારે નવલા નોરતાના અંતિમ દિવસે મઠવાસના સ્થાનિક રહીશો મન મૂકીને ડી.જે.ના તાલે ગરબે ઘુમી માતાજીની આરાધના કરતા જોવા મળ્યા હતા.