પાટણ જીલ્લાના શંખેશ્વર તાલુકામાં 40 જેટલા પશુઓનું દૈનીય મૃત્યુ. જાણો સમગ્ર ઘટના.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here