Tag: e-learning

E-Learning

E-Learning :રાજ્યમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ મુદ્દે હાઈકોર્ટનું અવલોકન…

E-Learning કોરોનાની મહામારીની અસર વિધાર્થીઓના અભ્યાસ પર પડી છે. જોકે રાજ્યભરમાં અત્યારે (E-Learning) દ્વારા ઓનલાઇન શિક્ષણ વિધાર્થીઓને આપવામાં આવે છે.…

ફાઇલ તસવીર