Home Tags E-learning

Tag: e-learning

E-Learning :રાજ્યમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ મુદ્દે હાઈકોર્ટનું અવલોકન…

E-Learning કોરોનાની મહામારીની અસર વિધાર્થીઓના અભ્યાસ પર પડી છે.જોકે રાજ્યભરમાં અત્યારે (E-Learning) દ્વારા ઓનલાઇન શિક્ષણ વિધાર્થીઓને આપવામાં આવે છે. પરંતુ (E-Learning) ઓનલાઇન શિક્ષણ વિધાર્થીઓના...

E- Learning : વિદ્યાર્થીઓ ઘરે બેઠા કરી શકશે અભ્યાસ.

E- Learning સુરત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ 7 ભાષામાં એપ બનાવી જેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ ઘરે બેઠા અભ્યાસ કરી શકશે. જેમ આપ સહુ જાણીએ છીએ...

LATEST NEWS