Tag: new dates of gsssb

બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષાની નવી તારીખો જાહેર, ધો-12ના વિદ્યાર્થીઓ….

બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા ને આજે મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે.આજે રાજ્ય સરકાર સામે વિદ્યાર્થીઓની મહેનત રંગ લાવી છે. આજે…