Tag: saurashtra university

Saurashtra University

સૌરાષ્ટ્ર : યુનિવર્સિટીમાં માસ કોપી કૌભાંડ.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં માસકોપીનું એક કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે 34 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું ઉત્તરવહીમાં એક સરખુ જ લખાણ હોવાનું…