પાટણના બુકડી વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ. નગર પાલિકા ભરશે પગલા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here