કોંગ્રેસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી વિશાળ રોડ શો પાટણ ખાતે યોજાયો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here