પાટણ-ભૂગર્ભ ગટરની સમસ્યા દુર નહિ થાય તો સ્થાનિકો દ્વારા ચુંટણીના બહિસ્કારની ચીમકી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here