પાટણ કાલી બઝારમાં ગંદુ પાણી ફેલાયું, પાલિકા સામે લોકો રોષે ભરાયા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here