Tag: RTO

ફાઈલ તસ્વીર

પાટણ: R.T.O દ્વારા ઘર આંગણેજ H.S.R.P વારી નંબર પ્લેટ લગાવી આપવામાં આવશે.

પાટણ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરીનો સુવિધાલક્ષી પ્રયોગ જિલ્લાના વિવિધ સ્થળોએ કેમ્પ યોજી સ્થળ પર જ હાઈ સિક્યોરીટી રજીસ્ટ્રેશન પ્લેટ ફીટ…